องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สถานการณ์ไข้เลือดออก [ 19 ส.ค. 2563 ]166
22 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการาอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ส.ค. 2563 ]175
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2563 ]168
24 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]157
25 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]157
26 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]166
27 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2563 ]167
28 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ [ 1 เม.ย. 2563 ]151
29 ประกาษ ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]134
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 10 มี.ค. 2563 ]137
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 10 มี.ค. 2563 ]148
32 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 (เพิ่มเติม) [ 3 มี.ค. 2563 ]132
33 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการตามกฏหมายภาษีที่ดินฯ [ 18 ธ.ค. 2562 ]140
34 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]140
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]423
36 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]145
37 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ [ 8 ต.ค. 2562 ]142
38 เรื่อง การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]138
39 ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินการเก็บขนหรือกำจัดสิงปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 1 ต.ค. 2562 ]144
40 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 1 ต.ค. 2562 ]136
 
|1หน้า 2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign