องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

    รายละเอียดข่าว

เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งจะทำให้อากาศเย็นและเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือปกคลุมลงมาสู่พื้นที่ประเทศไทย อันจะส่งผลให้เกิดการสะสมของมลพิษทางอากาศ� และฝุ่นละอองในบรรยากาศสูง ค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้าง� จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน �องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดจึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้วิธีการป้องกันดูแลสุขภาพและวิธีปฏิบัติตัวให้กับประชาชนได้รับทราบ

    เอกสารประกอบ การป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบค.คูขาด