องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน


วันที่  27  เมษายน  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  ได้เป็นประธานในพิธีโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริหารประชาชนด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย โดยมผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดและประชาชนทั่วไป จำนวน  80  คน

2022-06-16
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-24
2022-05-23