องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบำรุงดิน ประจำปี 2565


วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 กองส่งเสริมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยนางสุกัญญา บัวสำราญ ปลัด อบต.คูขาด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.คูขาด จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบำรุงดิน ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ 7 โดยมีท่านนิติพัฒน์  ขอดทอง นายอำเภอคง มาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคง มาร่วมในพิธีเปิดและได้หว่านปอเทืองซึ่งเป็นปุ๋ยพืชสด ณ บริเวณสะพานน้อยร้อยปี 

2022-06-16
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-24
2022-05-23