องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ครั้งแรก


วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นายนิติพัฒน์  ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ครั้งแรก พร้อมด้วยนางเต็มดวง นมเกษม ท้องถิ่นอำเภอคง เข้าร่วมประชุมโดยการประชุมครั้งนี้ ได้เลือกประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภา เป็นที่เรียบร้อย ดังนี้

นายประจวบ  ในริกูล    เป็นประธานสภา /นายชัยชาญ  ลอยคง  รองประธานสภา /นางทุเรียน ชัยชนะ  เลขานุการสภา

2022-06-16
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-24
2022-05-23