องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 งานพัฒนาชุมชน อบต.คูขาด จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีนายพัลลภ  สิงห์ทอง นายอำเภอคง เป็นประธานเปิดโครงการและเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคูขาด และพระครูสถิตปัญญาธรรม รองเจ้าคณะอำเภอคง เจ้าอาวาสวัดปอบิด ได้เจิมป้ายโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล 
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-24
2022-05-23